Zabezpieczenia szczelin i dylatacji

Dunaseal
Opis produktu:
Uszczelnienie złączy liniowych (dylatacji i szczelin budowlanych) za pomocą pęczniejącej taśmy uszczelniającej Dunaseal.

Umieszczenie w szczelinie prefabrykowanego systemu jedno- lub dwuwarstwowej gąbki trudnopalnej z dwoma lub trzema warstwami ogniochronnego, pęczniejącego laminatu pozwala szybko i skutecznie stworzyć ogniochronne uszczelnienie szczelin w stropie, ścianie lub na styku dwóch konstrukcji.
System ten jest bardzo elastyczny, dzięki czemu umożliwia niezależne ruchy elementów konstrukcji przy zachowaniu pełnej szczelności. Zaletą jest wyjatkowo łatwy i „czysty” montaż.

System Polylack
Opis produktu:
Uszczelnienie złączy liniowych (szczelin budowlanych) za pomocą Systemu Polylack – farby pęczniejącej Polylack F, wypełniacza Polylack K lub Polylack KR i wełny mineralnej.

Szczelinę wypełnia się warstwą wełny mineralnej, a następnie uszczelnia masą i pokrywa farbą ogniochronną. W przypadku pożaru masa i farba pęcznieje, wielokrotnie zwiększając swoją objętość, tworząc tym samym warstwę ochronną na powierzchni przepystu. Zapobiega to rozprzestrzenianiu się ognia na drugą stronę konstrukcji.