Zabezpieczenia przejść rur palnych

Kołnierz PS
Opis produktu:
Uszczelnienie przejścia instalacyjnego za pomocą kołnierza zawierającego pęczniejący laminat ogniochronny.

Dla bezpieczeństwa przeciwpożarowego budynków duże zagrożenie stanowią różnego rodzaju rurociągi z palnych tworzyw sztucznych. W czasie pożaru takie rury pozbawione zabezpieczeń stanowią optymalne środowisko do rozprzestrzeniania się ognia, szczególnie w przypadku rur pionowych (efekt komina). Prostą, ale bardzo skuteczną ochronę stanowią obejmy ogniochronne instalowane wokół rur, które w krótkim czasie po wybuchu ognia pęcznieją w takim stopniu, że całkiem zgniatają i zasklepiają rurę i dzięki specjalnemu wypełnieniu tworzą przegrodę dla dalszego rozprzestrzeniania sie ognia.

Opaska PS 25
Opis produktu:
Uszczelnienie przejścia instalacyjnego za pomocą opaski z termo pęczniejącego laminatu zawierającego grafit.

System ten zapobiega rozprzestrzenianiu się ognia dzięki całkowitemu zgnieceniu rury i wypełnieniu otworu specjalnym materiałem pęczniejącym pod wpływem wysokiej temperatury.

Polylack KG – pęczniejąca pasta ogniochronna
Opis produktu:
Uszczelnienie przejścia instalacyjnego za pomocą pęczniejącej pasty ogniochronnej zawierającej grafit.

Uszczelnienie ogniochronne składa się z wełny mineralnej i specjalnej masy, która pod wpływem ognia i temperatury wielokrotnie zwiększa swoją objętość. Dzięki temu, czy to zgniatając nawet grubościenną rurę z tworzywa sztucznego i wypełniając powstałe szczeliny, czy to przy przepustach kablowych, blokuje rozprzestrzenianie się płomieni. System ten może być stosowany do ogniochronnego uszczelniania zarówno przepustów rur z tworzyw sztucznych, kabli i przepustów kablowych w rurach ochronnych (peszlach).