Zabezpieczenia przejść rur niepalnych

System Polylack
Opis produktu:
Uszczelnienie przejścia instalacyjnego za pomocą farby pęczniejącej Polylack F, wypełniacza pęczniejącego Polylack K lub Polylack KR oraz płyt wełny mineralnej (lub prefabrykowanych płyt wełny mineralnej Dunaboard).

Przepust uszczelniany wełną mineralną o wysokiej gęstości następnie pokrywany jest ogniochronną farba, dzięki której powstaje na powierzchni płyty mineralnej zwarta warstwa pęczniejaca pod wpływem wysokiej temperatury. Uszczelnienie nie przepuszcza dymu.

Kołnierz PS
Opis produktu:
Uszczelnienie przejścia instalacyjnego za pomocą kołnierza zawierającego pęczniejący laminat ogniochronny.

Dla bezpieczeństwa przeciwpożarowego budynków duże zagrożenie stanowią różnego rodzajuinstalacje z rur niepalnych. Prostą, ale bardzo skuteczną ochronę stanowią obejmy ogniochronne instalowane wokół rur, które w krótkim czasie po wybuchu ognia pęcznieją i dzięki specjalnemu wypełnieniu tworzą przegrodę dla dalszego rozprzestrzeniania sie ognia.