Zabezpieczenia przejść kombinowanych

System Polylack
Opis produktu:
Uszczelnienie przejścia instalacyjnego za pomocą farby pęczniejącej Polylack F, wypełniacza pęczniejącego Polylack K lub Polylack KR oraz płyt wełny mineralnej (lub prefabrykowanych płyt wełny mineralnej Dunaboard).

Przepust uszczelniany wełną mineralną o wysokiej gęstości następnie pokrywany jest ogniochronną farba, dzięki której powstaje na powierzchni płyty mineralnej zwarta warstwa pęczniejaca pod wpływem wysokiej temperatury. Uszczelnienie nie przepuszcza dymu.