Zabezpieczenia przejść kablowych

System Polylack
Opis produktu:
Uszczelnienie przejścia instalacyjnego za pomocą farby pęczniejącej Polylack F, wypełniacza pęczniejącego Polylack K lub Polylack KR oraz płyt wełny mineralnej (lub prefabrykowanych płyt wełny mineralnej Dunaboard).

Przepust uszczelniany wełną mineralną o wysokiej gęstości następnie pokrywany jest ogniochronną farba, dzięki której powstaje na powierzchni płyty mineralnej zwarta warstwa pęczniejaca pod wpływem wysokiej temperatury. Uszczelnienie nie przepuszcza dymu.

Polylack KG
Opis produktu:
Uszczelnienie przejścia instalacyjnego za pomocą pęczniejącej pasty ogniochronnej Polylack KG

Ogniochronna pasta pęczniejąca w postaci gęstej szpachli tynkarskiej. Po naniesieniu w postaci powłoki lub wypełnienia, przy oddziaływaniu wysokiej temperatury, masa pęcznieje, wielokrotnie zwiększając swoją objętość i tworząc tym samym warstwę ochronną zamykając przepust i zatrzymując palenie.